Thiết kế cảnh quan Him Lam Green Park có gì thu hút khách hàng?

Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.
Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.
Bà Lê Thị Bích Ngọc (từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, nhận giải thưởng Khu đô thị có Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất dành cho dự án Him Lam Grean Park.
Lên top