Thị trường đóng băng, doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng gần gấp đôi

Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng gần gấp đôi. Ảnh T.C (ảnh minh họa).
Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng gần gấp đôi. Ảnh T.C (ảnh minh họa).
Số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng gần gấp đôi. Ảnh T.C (ảnh minh họa).
Lên top