Thị trường căn hộ TPHCM: Điệp khúc sức mua giảm – giá tăng

Thị trường căn hộ TPHCM sức mua giảm nhưng giá vẫn tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường căn hộ TPHCM sức mua giảm nhưng giá vẫn tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường căn hộ TPHCM sức mua giảm nhưng giá vẫn tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top