Thị trường bất động sản: Trầm lắng nhưng không giảm giá

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, dù thị trường trầm lắng nhưng chưa có bất cứ chủ đầu tư nào công bố giảm giá nhà. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, dù thị trường trầm lắng nhưng chưa có bất cứ chủ đầu tư nào công bố giảm giá nhà. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, dù thị trường trầm lắng nhưng chưa có bất cứ chủ đầu tư nào công bố giảm giá nhà. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top