Thị trường bất động sản cần thêm "máy trợ thở"

Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi thị trường đóng băng. Ảnh: Bảo Bảo
Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi thị trường đóng băng. Ảnh: Bảo Bảo
Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi thị trường đóng băng. Ảnh: Bảo Bảo
Lên top