Theo chân Kiều Trinh thu hoạch vườn 11.000m2 với hàng chục loại rau, quả

Kiều Trinh thu hoạch trái cây, rau củ. Ảnh: NSCC
Kiều Trinh thu hoạch trái cây, rau củ. Ảnh: NSCC
Kiều Trinh thu hoạch trái cây, rau củ. Ảnh: NSCC
Lên top