Thêm chính sách “vực dậy” thị trường bất động sản thời COVID-19

Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ được ban hành đang có tác động tích cực rất lớn đến thị trường này trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ được ban hành đang có tác động tích cực rất lớn đến thị trường này trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ được ban hành đang có tác động tích cực rất lớn đến thị trường này trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top