The Matrix One: Thỏa mãn đam mê của giới thượng lưu

Tại The Matrix One, một bể bơi 4 mùa được xây dựng tại tầng 4, nằm ngay cầu nối giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa. Nguồn: MIKGroup
Tại The Matrix One, một bể bơi 4 mùa được xây dựng tại tầng 4, nằm ngay cầu nối giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa. Nguồn: MIKGroup
Tại The Matrix One, một bể bơi 4 mùa được xây dựng tại tầng 4, nằm ngay cầu nối giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa. Nguồn: MIKGroup
Lên top