Thẻ khách hàng VinID: “Nhận diện” của người tiêu dùng thông thái

Nhận diện mới của thẻ VinID
Nhận diện mới của thẻ VinID