The GoldView tung chính sách bán hàng “sốc” và giải thưởng giá trị