Thế giới Di Động đề nghị đối tác giảm 50% tiền thuê mặt bằng

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thế Giới Di Động muốn giảm tiền thuê mặt bằng 50% trong vòng 12 tháng. Ảnh: T.HOÀNG
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thế Giới Di Động muốn giảm tiền thuê mặt bằng 50% trong vòng 12 tháng. Ảnh: T.HOÀNG
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thế Giới Di Động muốn giảm tiền thuê mặt bằng 50% trong vòng 12 tháng. Ảnh: T.HOÀNG
Lên top