Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong 9 án của Cty Lã Vọng

Nhà hàng hầm bia do Công ty Lã Vọng đầu tư trên đất làm bãi đỗ xe, đất trồng cây xanh tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Ảnh: BẢO NGỌC
Nhà hàng hầm bia do Công ty Lã Vọng đầu tư trên đất làm bãi đỗ xe, đất trồng cây xanh tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Ảnh: BẢO NGỌC
Nhà hàng hầm bia do Công ty Lã Vọng đầu tư trên đất làm bãi đỗ xe, đất trồng cây xanh tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Ảnh: BẢO NGỌC
Lên top