Thành phố Thủ Đức sẽ có các công trình văn hóa mang tầm khu vực

Thành phố Thủ Đức trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật kết hợp với du lịch đường sông. Ảnh Minh Quân.
Thành phố Thủ Đức trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật kết hợp với du lịch đường sông. Ảnh Minh Quân.
Thành phố Thủ Đức trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật kết hợp với du lịch đường sông. Ảnh Minh Quân.
Lên top