Thành phố Thủ Đức cần làm gì để bứt phá?

Đường Nguyễn Duy Trinh là điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức do chưa được đầu tư mở rộng.  Ảnh: Minh Quân
Đường Nguyễn Duy Trinh là điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức do chưa được đầu tư mở rộng. Ảnh: Minh Quân
Đường Nguyễn Duy Trinh là điểm đen tai nạn giao thông ở Thành phố Thủ Đức do chưa được đầu tư mở rộng. Ảnh: Minh Quân
Lên top