Thành phố sẽ mua gần 6.000 căn hộ "tồn kho" làm quỹ nhà tái định cư