Thành phố phía Đông TPHCM: Tầm nhìn mới, cơ hội mới

Khu đô thị sáng tạo phía Đông là một tầm nhìn mới cho TPHCM. Ảnh: Minh Tú
Khu đô thị sáng tạo phía Đông là một tầm nhìn mới cho TPHCM. Ảnh: Minh Tú
Khu đô thị sáng tạo phía Đông là một tầm nhìn mới cho TPHCM. Ảnh: Minh Tú
Lên top