Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông nợ người dân gần 600 suất đất tái định cư

Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tập trung xây dựng khu tái định cư để trả nợ cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tập trung xây dựng khu tái định cư để trả nợ cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang tập trung xây dựng khu tái định cư để trả nợ cho người dân. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top