Thành lập Thành phố phía Đông HCM: Cơ hội nào cho thị trường bất động sản?

Hạ tầng sẽ là điểm mạnh của Thành phố phía Đông trong tương lai. Ảnh: Tú Minh
Hạ tầng sẽ là điểm mạnh của Thành phố phía Đông trong tương lai. Ảnh: Tú Minh
Hạ tầng sẽ là điểm mạnh của Thành phố phía Đông trong tương lai. Ảnh: Tú Minh
Lên top