Thanh Hoá: Quy định mới về việc nộp tiền sử dụng đất

Quy định mới về đấu giá đất sẽ kiểm soát tốt hơn thị trường bất động sản. Ảnh: T.L
Quy định mới về đấu giá đất sẽ kiểm soát tốt hơn thị trường bất động sản. Ảnh: T.L
Quy định mới về đấu giá đất sẽ kiểm soát tốt hơn thị trường bất động sản. Ảnh: T.L
Lên top