Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án bất động sản mới

Khởi công khu du lịch Flamingo Hải Tiến (Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Ảnh: T.L
Khởi công khu du lịch Flamingo Hải Tiến (Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Ảnh: T.L
Khởi công khu du lịch Flamingo Hải Tiến (Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Ảnh: T.L
Lên top