Thăm trọn khu vườn như "hệ sinh thái" trong biệt thự của Lý Hải - Minh Hà

Khu vườn của vợ chồng Lý Hải. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của vợ chồng Lý Hải. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của vợ chồng Lý Hải. Ảnh: NSCC.
Lên top