Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất mà không được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt. Ảnh: Phan Anh
Chuyển mục đích sử dụng đất mà không được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt. Ảnh: Phan Anh
Chuyển mục đích sử dụng đất mà không được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt. Ảnh: Phan Anh
Lên top