Thái Bình chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm soát việc tăng giá đất

Khu đất đấu giá quy hoạch dân cư tại thôn Đông (đối diện UBND xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Khu đất đấu giá quy hoạch dân cư tại thôn Đông (đối diện UBND xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Khu đất đấu giá quy hoạch dân cư tại thôn Đông (đối diện UBND xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Lên top