Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư

Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL
Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL
Dù đã gần 4 tháng khi phát hiện tên đường lạ, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra người cắm biển. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top