Tây Nam Bộ đón dòng vốn vào bất động sản

Các dự án có vị trí, hạ tầng, cảnh quan tốt kèm chính sách hỗ trợ từ ngân hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: TNR
Các dự án có vị trí, hạ tầng, cảnh quan tốt kèm chính sách hỗ trợ từ ngân hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: TNR
Các dự án có vị trí, hạ tầng, cảnh quan tốt kèm chính sách hỗ trợ từ ngân hàng được nhiều người quan tâm. Ảnh: TNR
Lên top