Tập đoàn TNG Holdings Vietnam tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại Gia Lai

Ông Trần Duy Thăng Long, đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó
Ông Trần Duy Thăng Long, đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó
Ông Trần Duy Thăng Long, đại diện Tập đoàn TNG Holdings Vietnam trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó
Lên top