Tập đoàn Novaland hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn quốc tế Accor

Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland và ông Nguyễn Quý Tuấn – Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Accor tại Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác
Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland và ông Nguyễn Quý Tuấn – Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Accor tại Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác
Ông Bùi Xuân Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland và ông Nguyễn Quý Tuấn – Giám đốc Phát triển Dự án Tập đoàn Accor tại Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết hợp tác
Lên top