Tập đoàn Đèo Cả từ làm hầm, cao tốc đã chuyển hướng sang bất động sản?

Một góc sông Sài Gòn. Ảnh: Đ.THẮNG
Một góc sông Sài Gòn. Ảnh: Đ.THẮNG
Một góc sông Sài Gòn. Ảnh: Đ.THẮNG
Lên top