Tập đoàn Đất Xanh tài trợ 1 tỉ đồng xây nhà đại đoàn kết tại Hậu Giang

Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết của Tập đoàn Đất Xanh tại Hậu Giang
Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết của Tập đoàn Đất Xanh tại Hậu Giang
Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết của Tập đoàn Đất Xanh tại Hậu Giang
Lên top