Tập đoàn của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục thâu tóm đất vàng Nguyễn Huệ