Tập đoàn BĐS trực tuyến - PropertyGuru đầu tư vào chiến lược batdongsan.com.vn

Lễ ký kết và họp báo công bố đầu tư chiến lược của PropertyGuru vào Batdongsan.com.vn
Lễ ký kết và họp báo công bố đầu tư chiến lược của PropertyGuru vào Batdongsan.com.vn