Tạo cơ chế mở để giải quyết việc thừa nhà ở xã hội

Khu nhà ở xã hội tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu nhà ở xã hội tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu nhà ở xã hội tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top