Tăng Thanh Hà trồng rau, hoa trong biệt thự trăm tỉ của nhà chồng

Tăng Thanh Hà có sở thích trồng rau, cây xanh, hoa trong biệt thự trăm tỉ của nhà chồng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Tăng Thanh Hà có sở thích trồng rau, cây xanh, hoa trong biệt thự trăm tỉ của nhà chồng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Tăng Thanh Hà có sở thích trồng rau, cây xanh, hoa trong biệt thự trăm tỉ của nhà chồng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Lên top