Tại sao chưa công bố kết luận thanh tra tại bán đảo Sơn Trà?

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh Trần Vương
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Ảnh Trần Vương
Lên top