Sốt đất ảo tại nhiều địa phương: Cảnh giác kẻo mất tiền oan!

Tác động từ quy hoạch và tâm lý "té nước theo mưa"

Hệ thống “cò”, trung gian thổi giá khiến giá đất tại một số địa phương lên cao. Ảnh: Cao Nguyên
Hệ thống “cò”, trung gian thổi giá khiến giá đất tại một số địa phương lên cao. Ảnh: Cao Nguyên
Hệ thống “cò”, trung gian thổi giá khiến giá đất tại một số địa phương lên cao. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top