Sunshine Group lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Đại diện Tập đoàn Sunshine tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Sunshine Group
Đại diện Tập đoàn Sunshine tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Sunshine Group
Đại diện Tập đoàn Sunshine tại buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Sunshine Group
Lên top