Sun Grand City Ancora Residence: Tiếp tục “chào sân” tòa T1