Sức mua giảm mạnh nhưng giá bất động sản vẫn tăng cao

Nguồn cung và sức mua giảm mạnh không đồng nghĩa giá nhà ở sẽ giảm. Ảnh: B. Chương
Nguồn cung và sức mua giảm mạnh không đồng nghĩa giá nhà ở sẽ giảm. Ảnh: B. Chương
Nguồn cung và sức mua giảm mạnh không đồng nghĩa giá nhà ở sẽ giảm. Ảnh: B. Chương
Lên top