Sửa chính sách quản lý khu công nghiệp cần dựa trên điều kiện thực tiễn

Hình ảnh Khu công nghiệp Quế Võ III (Bắc Ninh). Ảnh: Phan Anh
Hình ảnh Khu công nghiệp Quế Võ III (Bắc Ninh). Ảnh: Phan Anh
Hình ảnh Khu công nghiệp Quế Võ III (Bắc Ninh). Ảnh: Phan Anh
Lên top