Sự kiện trải nghiệm KĐT Dương Nội thu hút hàng nghìn khách hàng tham dự

Ông Vũ Xuân Thiện – Giám đốc Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Nam Cường chia sẻ quá trình phát triển và xây dựng KĐT Dương Nội tại sự kiện. Nguồn: NC
Ông Vũ Xuân Thiện – Giám đốc Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Nam Cường chia sẻ quá trình phát triển và xây dựng KĐT Dương Nội tại sự kiện. Nguồn: NC
Ông Vũ Xuân Thiện – Giám đốc Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Nam Cường chia sẻ quá trình phát triển và xây dựng KĐT Dương Nội tại sự kiện. Nguồn: NC
Lên top