Sử dụng đất công sai mục đích, bỏ trống tại TPHCM: Bộc lộ việc quản lý lỏng lẻo tài sản công

Khu nhà ở số 86 Trần Đình Xu, quận 1 (TPHCM) thuộc diện thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện và vẫn bị các hộ cá nhân chiếm giữ. Ảnh: Gia Miêu
Khu nhà ở số 86 Trần Đình Xu, quận 1 (TPHCM) thuộc diện thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện và vẫn bị các hộ cá nhân chiếm giữ. Ảnh: Gia Miêu
Khu nhà ở số 86 Trần Đình Xu, quận 1 (TPHCM) thuộc diện thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện và vẫn bị các hộ cá nhân chiếm giữ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top