Sử dụng chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực, nguy cơ thất thoát nghìn tỉ

Nhiều sai phạm trong việc đấu giá bán tài sản Khu dân cư Hòa Lân. Ảnh: Quang Duy
Nhiều sai phạm trong việc đấu giá bán tài sản Khu dân cư Hòa Lân. Ảnh: Quang Duy
Nhiều sai phạm trong việc đấu giá bán tài sản Khu dân cư Hòa Lân. Ảnh: Quang Duy
Lên top