Sốt đất tràn qua, cơ hội có nhà của người thu nhập thấp càng hẹp dần

Sốt đất để lại nhiều hệ lụy và khiến cơ hội an cư của người thu nhập thấp ngày càng xa vời. Ảnh: Gia Miêu
Sốt đất để lại nhiều hệ lụy và khiến cơ hội an cư của người thu nhập thấp ngày càng xa vời. Ảnh: Gia Miêu
Sốt đất để lại nhiều hệ lụy và khiến cơ hội an cư của người thu nhập thấp ngày càng xa vời. Ảnh: Gia Miêu
Lên top