Sốt đất ở nhiều nơi: "Đây là bài học mà chúng tôi tiếp thu"

Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tại họp báo. Ảnh: Phương Anh
Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tại họp báo. Ảnh: Phương Anh
Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tại họp báo. Ảnh: Phương Anh
Lên top