Sốt đất nền cơ bản được kiểm soát và dần ổn định

Những tháng đầu quý năm 2021, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nền với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Những tháng đầu quý năm 2021, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nền với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Những tháng đầu quý năm 2021, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua đất nền với hy vọng giá đất sẽ tăng cao. Ảnh LDO.
Lên top