Sốt đất hạ nhiệt, tình trạng bán cắt lỗ bất động sản càng sôi động

Xuất hiện nhiều trường hợp bán cắt lỗ bất động sản. Ảnh chụp màn hình.
Xuất hiện nhiều trường hợp bán cắt lỗ bất động sản. Ảnh chụp màn hình.
Xuất hiện nhiều trường hợp bán cắt lỗ bất động sản. Ảnh chụp màn hình.
Lên top