Sốt đất hạ nhiệt nhưng nhà đầu tư vẫn khó mua đất giá rẻ

Dù sốt đất hạ nhiệt nhưng nhà đầu tư vẫn khó mua được nhà đất giá rẻ. Ảnh Cao Nguyên.
Dù sốt đất hạ nhiệt nhưng nhà đầu tư vẫn khó mua được nhà đất giá rẻ. Ảnh Cao Nguyên.
Dù sốt đất hạ nhiệt nhưng nhà đầu tư vẫn khó mua được nhà đất giá rẻ. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top