Sốt đất “hạ nhiệt”, nhân viên môi giới lại "thất nghiệp"?

Nhân viên môi giới rảnh rỗi cầm điện thoại trong lúc không có khách. Ảnh Cao Nguyên.
Nhân viên môi giới rảnh rỗi cầm điện thoại trong lúc không có khách. Ảnh Cao Nguyên.
Nhân viên môi giới rảnh rỗi cầm điện thoại trong lúc không có khách. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top