Sốt đất hạ nhiệt, "cò" mất hút, đầu cơ vỡ mộng

Diện tích đất được đẩy giá nằm trong khu vực quy hoạch sân bay tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Diện tích đất được đẩy giá nằm trong khu vực quy hoạch sân bay tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Diện tích đất được đẩy giá nằm trong khu vực quy hoạch sân bay tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top