Sốt đất ăn theo tin dự kiến xây sân bay: Ôm đất bạc tỉ không thể bán ra

Nhiều người ôm đất bạc tỉ ở Hớn Quản, Bình Phước không thể bán ra. Ảnh: K.Lâm
Nhiều người ôm đất bạc tỉ ở Hớn Quản, Bình Phước không thể bán ra. Ảnh: K.Lâm
Nhiều người ôm đất bạc tỉ ở Hớn Quản, Bình Phước không thể bán ra. Ảnh: K.Lâm
Lên top